سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه اعدادی بر هفت بخشپذیر است؟

ارسال شده توسط حامد آبی در 89/4/26:: 2:46 عصر

 آیا تا به حال به این سوال فکر کرده اید؟ حتماً هر وقت به آن فکر کرده اید بی نتیجه مانده اید و از فکرش آمده اید بیرون. آیا تا به حال در کتابی یا در جایی دیگر جواب این سوال را دیده اید؟ من توانسته ام جوابی برای این سوال پیدا کنم. البته جواب من فقط برای اعداد 3 و 4 رقمی جواب میدهد. اعداد 3 رقمی: «مثلاً در مورد عدد 532 . ابتدا رقم صدگان یعنی 5 را در 2 ضرب میکنیم. سپس حاصل را با 32 جمع میکنیم (32+(5*2)). اگر حاصل (42) بر 7 بخشپذیر بود، آن عدد (532) هم بر 7بخشپذیر است.»

76=7÷532

 اعداد 4 رقمی: «در مورد عدد 5628 . ابتدا رقم هزارگان را منهای 2 برابر رقم صدگان میکنیم. حاصل را با 28 جمع میکنیم (28+(5- (6*2)) . اگر حاصل بر 7 بخشپذیر بود، ،آن عدد (5628) هم بر 7 بخشپذیر است.»

804=7÷5928